Tuesday May 28, 2024

Европа на икономическото равенство | Какво може Европа?

Европейският съюз, чрез европейски фондове и програми, насърчава икономическото сближаване, инвестициите, подобряване на качеството на живот на хората.

Един от начините да се осигури равенство в доходите е минимална заплата за целия ЕС, която да отговаря на минималните нужди на населението. Трябва да се работи за насърчаване на инвестициите, създаването на работни места, да се помага на малките и средни предприятия.

Хората искат да разполагат с финансов ресурс, който да им позволява да водят нормален начин на живот.

Автор: Йорданка Петрова

🟢 Сабрина Калъчова - ръководител на информационен център "Европа Директно"- Видин
🟢 Александрас Изгородинас - икономист в банка Citadele (продукция на Ziniu Radio, Литва)
🟢 Красимир Кирилов - председател на Видинската търговско-промишлена палата
🟢 Любен Добрев - политическия анализатор
🟢 Мирослав Людмил - политолог
🟢 Малина Башлийска - председател на Съюз на пенсионерите 2004-обединени
🟢 Ана Гуимараеш - собственик на магазин в Португалия (продукция на Radio Renascensa, Португалия)
🟢 Огняна Найденова - учител по английски език в град Лом
🟢 Димитър Тодоров - учител по български език

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320