Tuesday Jun 11, 2024

ЕС пред вътрешни и глобални предизвикателства | Какво може Европа?

В този епизод поглеждаме ЕС пред вътрешни и глобални предизвикателства.

Светът се променя. Европа се променя. Дали темповете, с които това се случва, отговарят на взетите решения? Може ли Европейският съюз да стане още по-обединен въпреки множеството проблеми, разногласия, разделения и несходства в политическите възгледи между държавите членки? Или общочовешките ценности, върху които е построен Съюзът, ще надделеят и този път над глобалните предизвикателства, и накрая той ще излезе още по-силен, още по-единен и още по-социален.

Автор: Росица Александрова

Участници:
🟢 Граждани на българската столица София
🟢 Андрей Ковачев - дългогодишен евродепутат от Група на ЕНП
🟢 Проф. д-р Ингрид Шикова - един от създателите на катедра "Европеистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски“
🟢 Доминик Ешегович - докторант по история във Факултета по хуманитарни и социални науки на Университета в Загреб – Хърватия (фрийленс продукция от Хърватия)
🟢 Трийне Косе - младежки делегат на ЕС в Естония (продукция на Радио Куку, Естония)

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320