Saturday Feb 24, 2024

Малкото е повече – доверие в биоземеделието | Какво може Европа?

Автор: Радослав Чичев

 

Резюме:

Как земеделието е свързано с големите въпроси за климата и бъдещето на Земята? Каква е политиката на ЕС и нужна ли е по-голяма независимост на земеделските производители, за да осигурят пaзари на местно ниво? Нужна ли е по-добра координация между националните и европейските норми? Как се чувства малкият биопроизводител в сегашната реалност?

Събеседници:

Борислав Сандов, бивш министър на околната страна и водите

Никола Генов, председател на кооперация "Хранкооп – София“

Стоилко Апостолов, управител на фондация за биологично земеделие „Биоселена“

Франсиско Палма, президент на Асоциацията на фермерите Baixo Alentejo, Португалия (продукция на Radio Renascensa)

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320