Saturday Feb 24, 2024

Може ли Европейският съюз да направи това?

Кои са основните предизвикателства пред бъдещето на Европейския съюз и може ли новият Европейски парламент, за който ще гласуваме през лятото, да реши проблемите, надвиснали над Стария континент? Кои са предизвикателствата пред България?

 

Участници:

Константин Праматаров - студент трети курс „Политология“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и член на Студентския клуб на политолога

Вангелия Чорбаджийска - студент трети курс „Политология“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и член на Студентския клуб на политолога

Павел Георгиев - студент втори курс „Политология“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и член на Студентския клуб на политолога

Диана Трифонова - преводач и автор на подкаст за изобразително изкуство

Респонденти от Португалия - Антонио Дуарте, Емануел Соуза, Изабел Барос (продукция на Radio Renascensa)

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320