6 days ago

Храна по европейски стандарт | Какво може Европа?

С ключов прочит по темата - Храна по европейски стандарт

Европейският съюз има едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Значителното по обем законодателство в областта на храните обхваща цялата верига на производство и преработка на храни в рамките на Съюза. То важи за внасяните и изнасяните стоки.
В същото време разминаването в националните законодателства или стандарти на страните от общността води до продукти с двойно качество - някои марки предлагат един и същ продукт в различни страни с различен състав.

Каква е правната рамка?

Kакви са намеренията на европейските институции по отношение на продоволствената сигурност?

 

Автор: Антоанета Петричанска

 

Участници:

🟢 Момчил Неков - бивш български евродепутат
🟢 Мария Тикова - гл. ас. в Института за икономически изследвания при БАН, доцент и преподавател във Философския факултет на Софийския университет
🟢 Проф. Ангел Ангелов - водещ специалист по безопасност на храните, преподавател в катедра „Биотехнология“ на Университета по хранителни технологии в Пловдив и част от Центъра за обучение по качество и безопасност на храните към същата институция
🟢 Она Кеблиен - съветник в отдела за храните на Държавната хранителна и ветеринарна служба в Литва (продукция на Ziniu Radio)
🟢 Инга Грийнвис - ръководител на отдела за изследвания и превенция към Държавния орган за защита на правата на потребителите в Литва (продукция на Ziniu Radio)

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320